Raport ESG
2021

Interesariusze

GRI
 • 102-40

Mapa interesariuszy, czyli na kogo wpływa nasza firma

W Grupie Allegro angażujemy interesariuszy w działania naszej firmy i dzięki temu możemy m.in. podejmować lepsze decyzje biznesowe, sprawniej zarządzać ryzykiem oraz wzmacniać innowacyjność firmy.

Do naszych kluczowych grup interesariuszy zaliczamy:

 • klientów,
 • sprzedawców, 
 • partnerów biznesowych,
 • dostawców,
 • pracowników, 
 • społeczności lokalne i organizacje pozarządowe, 
 • administrację, 
 • regulatorów krajowych i międzynarodowych, 
 • otoczenie giełdowe, 
 • otoczenie biznesowe.

Zapraszamy do rozmowy, czyli jak się komunikujemy

GRI
 • 102-42
 • 102-43

W skutecznym zarządzaniu relacjami z interesariuszami pomaga nam opracowana szczegółowa mapa kluczowych interesariuszy.  Mapa pozwala dopasować zarówno kanały i częstotliwość kontaktów z daną grupą. Dla każdej z grup dopasowujemy najbardziej skuteczne kanały komunikacji.

Kanały kontaktu z interesariuszami

 • Formularz kontaktowy
 • Czat Allegro
 • Rozmowa telefoniczna
 • WhatsApp
 • społeczność Allegro Gadane
 • Infolinia dla seniorów
 • Program Ochrony Kupujących
 • Centrum pomocy on-line
 • kanały bezpośredniej komunikacji z
  doradcami Allegro
 • profile na portalach społecznościowych
 • badanie NPS
 • cykliczne ankiety on-line
 • relacje z mediami
 • strona edukacyjna dla kupujących
 • kampanie reklamowe i edukacyjne w mediach
 • poradniki zakupowe i inspiracje w serwisie
 • Strona korporacyjna: Allegro.eu, media społecznościowe
 • Społeczność Allegro Gadane
 • Dyskusja ze sprzedającym
 • Wewnętrzny system rozpatrywania reklamacji
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów dla sprzedawców 
 • Special Case Team – zespół do zadań specjalnych
 • Program Bezpieczne z@kupy
 • Formularz kontaktowy
 • Czat Allegro
 • Rozmowa telefoniczna
 • WhatsApp
 • społeczność Allegro Gadane
 • raporty okresowe
 • Współpraca w Ochronie Praw
 • spotkania eksperckie
 • relacje z mediami
 • prezentacje online
 • strona dla sprzedających
 • centrum pomocy online
 • mailingi
 • opiekunowie klienta
 • Manager Sprzedaży
 • szkolenia i webinaria w tym Akademia Allegro
 • cykliczne badania
 • Społeczność Allegro Gadane 
 • kanały bezpośredniej komunikacji z doradcami Allegro
 • poradniki
 • webinary np. dla Super Sprzedawców
 • Strona korporacyjna: Allegro.eu, media społecznościowe
 • dyskusja z kupującym
 • wewnętrzny system rozpatrywania reklamacji
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów dla sprzedawców 
 • Kodeks etyki dla dostawców i partnerów biznesowych
 • Allegro Town Hall (strategiczna konferencja dla wszystkich pracowników firmy),
 • Company update: kwartalne spotkania z zarządem firmy dla wszystkich pracowników połączone z sesją Q&A
 • Kanał qa_allegro służący do bieżącego zadawania pytań
 • Spotkania inspiracyjne Juice Work&Life Academy
 • Wewnętrzna platforma społecznościowa Insite+
 • Społeczności tematyczne
 • Allegro Tech Meeting,
 • Badanie zaangażowania BaZa
 • Komunikacja mailowa
 • Reprezentacja Pracowników
 • Spotkania, warsztaty
 • Szkolenia oraz Platforma MindUp
 • Ocena roczna i półroczna (możliwość dwustronnego feedbacku)
 • Mentoring
 • System zgłaszania nieprawidłowości
 • program Alumni Allegro
 • Program Employee Advocacy #AllegroLife
 • Program Ambasadorski
 • Podcasty
 • działalność Fundacji Allegro All For Planet
 • działalność charytatywna Allegro
 • Zbiórki w ramach Allegro Lokalnie
 • spotkania edukacyjne w szkołach i na uczelniach
 • punkty informacyjne w trakcie wydarzeń
 • współpraca z polską administracją rządową, w tym regulatorami rynku,
 • współpraca z organizacjami przedsiębiorców i izbami gospodarczymi
 • współpraca w organach UE (Komisja Europejska, Parlament Europejski)
 • współdziałanie w organizacjach przedsiębiorców zrzeszających podmioty prowadzące działalność m.in. w branży e-commerce
 • udział w konsultacjach publicznych aktów prawnych
 • Raporty bieżące i okresowe
 • Spotkania i konferencje, round table
 • Kontakt e-mailowy
 • Dział relacji inwestorskich
 • Strona korporacyjna
 • Newslettery
 • Walne Zgromadzenie
 • Członkostwo w organizacjach branżowych 
 • Inicjatywy branżowe
 • Udział w konferencjach, spotkaniach
 • Konsultacje publiczne
 • Relacje mediowe
 • Komunikacja mailowa, bezpośredni kontakt dla mediów
 • Strona https://magazyn.allegro.pl/

Częstotliwość komunikacji z różnymi grupami interesariuszy zależy od potrzeb i zapytań naszych interesariuszy.

GRI
 • 102-44

Tematy i problemy naszych interesariuszy poznajemy podczas bezpośrednich spotkań oraz prowadzonych badań i analiz. Prowadzimy własne badania ankietowe, spotkania z klientami oraz partnerami biznesowymi – m.in. wywiady indywidualne, grupowe, badania użyteczności. Wnioski służą do rozwijania naszych projektów i inicjatyw. Stale prowadzimy również monitoring internetu i przegląd mediów.  

W 2021 roku zorganizowaliśmy spotkanie poświęcone praktykom związanym z dostawami dla klientów i wpływie dostaw na najbliższe otoczenie. Do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów różnych branż oraz przedstawicieli ruchów miejskich z największych polskich miast. W sumie w warsztacie, który odbył się w kwietniu 2021 roku udział wzięło 21 osób, a spotkanie było moderowane przez Fundację Stocznia. Wnioski ze spotkania, w podziale na część diagnostyczną - opisującą obecne praktyki branży - i rekomendacyjną - zbierającą propozycje rozwiązań - zostały zebrane w podsumowaniu.

Oczekiwania interesariuszy poznajemy również dzięki badaniom konsumenckim – w kwietniu 2021 roku Allegro było partnerem badań Green Generation 2.0 dotyczących m.in. świadomości ekologicznej Polaków. 

 1. 85% badanych zauważa podczas zakupów w sieci nieekologiczne praktyki sklepów
 2. 55% badanych opisuje ekologię jako świadomy wybór i postawę, która nie mija. 
 3. 31% internautów chciałoby skorzystać z możliwości wyboru ekologicznego opakowania za dopłatą.
 4. 33% badanych chciałoby skorzystać z opcji wielorazowych opakowań przesyłek, które należałoby zwrócić we wskazanym miejscu. 
 5. 33% badanych jest w stanie pokonać odległość do 5 minut pieszo od ich lokalizacji, aby odebrać paczkę z punktu odbioru zamiast za pośrednictwem kuriera. 22% deklaruje gotowość do 20 minutowego spaceru po przesyłkę. 
 6. 35% badanych jest zdania, że ich podejście do ekologii ma wpływ na bardziej świadome decyzje zakupowe.

Razem z firmą Kantar przeprowadziliśmy badania jakościowe i ilościowe dotyczące oczekiwań klientów wobec eko opakowań i wnioski z badania zaprezentowaliśmy podczas webinaru dla sprzedawców.

Wyniki wyszukiwania