Raport ESG
2021

SDGs

Edukacja technologiczna

Edukacja technologiczna jest dla Allegro bardzo ważna. Doskonale rozumiemy potrzebę podnoszenia kwalifikacji i umiejętności cyfrowych w różnych grupach. Dzielimy się wiedzą, wspieramy edukację technologiczną i jesteśmy zaangażowani w wiele zewnętrznych inicjatyw.

35_Edukacja_2_PL 35_Edukacja_2_PL

ALLEGRO TECH

Allegro.eu zachęca pracowników do dzielenia się swoją wiedzą i najlepszymi praktykami, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. W ramach inicjatywy Allegro Tech pracownicy uczestniczą jako prelegenci w szeregu otwartych wydarzeń, takich jak Allegro Tech Live, Allegro Tech Labs, Allegro Tech Meeting, czy UX Research Confetti.

160 prelegentów
172 184 wyświetleń Allegro Tech

W roku 2021 w Allegro Tech wzięło udział 160 prelegentów, którzy uczestniczyli w 97 wydarzeniach zewnętrznych oraz 16 wydarzeniach zorganizowanych niezależnie przez Allegro Tech. Allegro Tech opublikowało 12 podcastów, a blog Allegro Tech miał aż 172 184 unikalnych wyświetleń! Firma wprowadziła nowy format wydarzeń Allegro Tech dedykowany osobom niebędącym pracownikami oraz zorganizowała dwie zewnętrzne konferencje – Allegro Tech Meeting i UX Research Confetti. Powstało 10 odcinków webinariów Allegro Tech Live oraz 4 warsztaty z cyklu Allegro Tech Labs. Kanał na YouTube Allegro Tech to wiele godzin nagrań pełnych wiedzy i inspiracji, a Allegro Tech może pochwalić się już 104 projektami Open Source.

W 2021 roku, po raz pierwszy w historii, firma zorganizowała zewnętrzną edycję Allegro Tech Meeting dedykowaną osobom nie będącym pracownikami, otwartą dla wszystkich. W programie znalazło się 27 prezentacji i 6 bloków tematycznych. Do udziału w imprezie zgłosiło się 800 osób.

SZKOŁA PIONIERÓW PFR

W ramach partnerstwa i dzielenia się wiedzą Allegro jest od 2018 r. partnerem strategicznym nowatorskiego, intensywnego programu edukacyjnego i mentorskiego Szkoła Pionierów PFR skierowanego do młodych, początkujących przedsiębiorców w branżach nowych technologii. Celem programu jest wsparcie ludzi będących na początku swojej drogi zawodowej w tworzeniu innowacyjnych projektów, które w dalszej perspektywie mogą zostać skomercjalizowane i wejść na rynek polski, a następnie – globalny. Od momentu powstania, 200 Pionierów ukończyło nasz program edukacyjny. W 2021 roku było to 50 osób, które stworzyło 12 zespołów założycielskich biorąc udział w warsztatach w 26 obszarach tematycznych. Czwarta edycja Szkoły Pionierów PFR miała na celu przygotowanie przedsiębiorców do wyzwań, przed jakimi staną ich firmy w dobie zielonej transformacji. Uczestnicy programu mogą wybierać spośród 9 zielonych wyzwań lub pracować nad własnymi rozwiązaniami.

WSPÓŁPRACA Z CENTRALNYM DOMEM TECHNOLOGII

Od sierpnia 2019 roku Allegro jest także partnerem Centralnego Domu Technologii, w ramach którego dba o edukację młodego pokolenia i przekazywanie wiedzy praktycznej. Allegro jest partnerem ścieżki edukacyjnej „Technologia”, a eksperci z firmy dzielą się chętnie wiedzą na spotkaniach i warsztatach z młodzieżą w oparciu o metodę STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts, Mathematics).

ZWOLNIENI Z TEORII

W 2021 roku kontynuowaliśmy projekt edukacyjny Mam Swoje Alle, realizowany przez Allegro w partnerstwie z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Jego celem jest rozwijanie i promowanie kompetencji przedsiębiorczych wśród uczniów (od 12 roku życia). Dzięki publicznej zbiórce pieniędzy za pośrednictwem Allegro Lokalnie, mogą przeznaczyć środki na wybrane przez siebie inicjatywy społeczne. Dodatkowo, ponad 30 wolontariuszy z Allegro prowadziło mentoring dla uczniów, wspierając ich projekty społeczne.

Program edukacyjny dla młodzieży i dzieci

Program Bezpieczne Z@kupy w Sieci skierowany jest do uczniów w wieku 13–18 lat, jednej z najbardziej aktywnych grup wiekowych dokonujących zakupów online. Uczestnicy programu dowiadują się, jakie są najczęstsze zagrożenia związane z zakupami w sieci, jak weryfikować sprzedających, jak bezpiecznie płacić za zakupy w cyberprzestrzeni, a także jak chronić się przed kradzieżą tożsamości. W 2021 roku zorganizowaliśmy 34 warsztatów, w większości online, dla ponad 3000 uczestników.
34 warsztaty

Wyniki wyszukiwania