Raport ESG
2021

4848 powodów do dumy, czyli nasz zespół

Ambicją Grupy jest bycie platformą rozwoju dla różnorodnych, utalentowanych i ambitnych zespołów i osób, które doskonale radzą sobie w szybko zmieniającym się i złożonym środowisku. Nasi pracownicy dążą do osiągania jak najlepszych wyników, nieustannie poszukując możliwości rozwoju i podejmując kolejne wyzwania. 

Tworzymy wymagające, ale przyjazne środowisko pracy, wspieramy rozwój zawodowy i osobisty naszych pracowników oraz stwarzamy równe szanse we wszystkich aspektach zatrudnienia. Poniższa tabela przedstawia naszą strukturę zatrudnienia. 

4 848 osób w zespole Allegro w 2021 r.
Na koniec 2021 roku cały zespół Allegro.eu liczył 4 848 osób, czyli dokładnie o 1 559 więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że liczba wszystkich pracowników Allegro.eu w 2021 roku wzrosła niemal o połowę, a w porównaniu z 2020 r. firma zatrudniła prawie dwa razy więcej nowych pracowników.

Allegro znalazło się w gronie najlepszych pracodawców w rankingu „Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2021” magazynu Forbes. W najnowszym rankingu przygotowanym przez Forbes i Statista zajęliśmy pierwsze miejsce wśród pracodawców z branży handlu detalicznego i hurtowego. Cieszymy się z naszego sukcesu tym bardziej, że zawdzięczamy go w dużej mierze głosom naszych pracowników!

Prezentowana liczba pracowników uwzględnia osoby pracujące w następujących firmach: Allegro.pl, Ceneo.pl, eBilet.pl, Allegro Finanse, Allegro Pay, Opennet, X-press Couriers, Skynet Custom Brokers, Adinan Midco oraz Allegro.eu.
GRI
 • 102-8

Rodzaje umów w Grupie Allegro.eu8

2021

20209

2019

Umowa o pracę

3 613 74,53% 2 721 82,73% 2 194 88,50%

w tym kobiety

1 545 42,76% 1133 41,64% 912 41,57%

w tym mężczyźni

2 068 57,24% 1588 58,36% 1 282 58,43%

Kontraktorzy (B2B)

535 11,04% 240 7,30% 17 0,69%

Agencje pracy i usługi zewnętrzne

700 14,44% 328 9,97% 268 10,81%

RAZEM

4 848 100% 3 289 100% 2 479 100%

 

8 Dane dotyczą aktywnych i zawieszonych pracowników.
9 [GRI 102-48] Liczba pracowników ogółem w 2020 r. została retrospektywnie skorygowana o 130 pracowników tymczasowych w magazynie w Błoniu (uprzednio wyłączonych z liczby pracowników wynoszącej 3 159 zgłoszonej w 2020 r.).

Dane dotyczą wszystkich spółek, zostały zebrane Prezentowana liczba zatrudnionych uwzględnia zatrudnionych w spółkach: Allegro.pl, Ceneo.pl, eBilet.pl, Allegro Finanse, Allegro Pay, Opennet, Adinan Midco, jak również Allegro.eu. 

 

Forma zatrudnienia

2021

2020

2019

Umowy o pracę na czas nieokreślony

2 868

79,4%

2 162

79,4%

1 738

79,2%

 Umowy o pracę na czas określony

745

20,6%

559

20,6%

456

20,8% 

 

Forma zatrudnienia w podziale na płeć

2021

2020

2019

Umowy o pracę na czas nieokreślony – kobiety

1 200

33,2%

874

32,1%

702

32,0%

Umowy o pracę na czas określony – kobiety 

343

9,5%

264

9,7%

211

9,6%

Umowy o pracę na czas nieokreślony – mężczyźni

1 669

46,2%

1 286

47,3%

1 036

47,2%

Umowy o pracę na czas określony – mężczyźni 

401

11,1%

297

10,9%

246

11,2% 

Spotkacie nas w całej Polsce

Miejsce pracy

2021

2020

2019

Biuro w Poznaniu

45,3%

51,3%

57,0%

Biuro w Warszawie

33,5%

30,7%

25,5%

Biuro we Wrocławiu

6,5%

7,2%

8,2%

Biuro w Krakowie

4,7%

3,7%

2,3%

Biuro w Toruniu

3,0%

3,5%

3,8%

Błonie (Centrum Dystrybucji)

2,8%

2,6%

2,6%

Adamów (Fulfillment center)

2,6%

Praca zdalna

1,2%

Inne

0,4%

1,0%

0,6%

mapka mapka

Podmiot prawny

2021

2020

2019

Allegro.pl

4 212

2 933

2 227

Ceneo.pl

219

198

194

Allegro Pay

126

61

eBilet.pl

59

56

56

Opennet

67

30

Allegro.eu

7

6

Allegro Finance

10

3

Adinan Midco

2

2

2

Xpress Couriers

141

Skynet Custom Brokers

5

Grupa Allegro.eu

4 848

3 289

2 479

Rozwój zawodowy, czyli kariera w Allegro

Chcemy, aby Allegro było miejscem pełnym wyzwań i możliwości dla naszych pracowników. Każdemu zapewniamy wsparcie w rozwoju zawodowym, gwarantujemy równe szanse we wszystkich aspektach zatrudnienia oraz oferujemy konkurencyjne wynagrodzenia i świadczenia. W zamian oczekujemy ambicji i chęci rozwoju, umiejętności radzenia sobie w szybko zmieniającym się i złożonym środowisku oraz świadomości, że nasza praca, innowacje i rozwiązania mają wpływ na codzienne zakupy milionów konsumentów. Bardzo cieszą nas wysokie oceny, jakie otrzymujemy w corocznych ankietach od naszych pracowników.

Wartości i kompetencje, czyli praca w Allegro

Allegro Essentials to wartości, które towarzyszą nam w codziennej pracy. Określają one spójny zestaw postaw i zachowań wspólnych dla wszystkich pracowników Allegro. Są to:

allegro_essentials (2) allegro_essentials (2)

Allegro Essentials to swoisty drogowskaz budujący naszą unikalną kulturę organizacyjną i tworzący atmosferę sukcesu, która pcha nas do przodu. Innymi słowy, Allegro Essentials stanowią spójny obraz tego, co sprawia, że odnosimy sukcesy w Allegro. Są one opisane w jasny sposób, aby każdy mógł je rozpoznać i zastosować. Allegro Essentials powstały w oparciu o blisko 1100 odpowiedzi na pytania ankiety BaZa 2020 („Jak opisałbyś kulturę Allegro?”) i zostały stworzone we współpracy z Zespołem Zarządzającym.

Allegro Factors

Poziomy Kariery to system, który klasyfikuje wszystkie role w Allegro na poziomy. Jego celem jest wprowadzenie przejrzystości i uporządkowanie naszej wewnętrznej struktury stanowisk oraz zapewnienie pracownikom jasnej wizji ich ścieżki kariery w firmie. Zdefiniowaliśmy 10 poziomów kariery, choć liczba ta może się zwiększyć wraz z rozwojem firmy. Allegro.pl wybrało 5 ważnych kompetencji dla wszystkich naszych ról i ludzi, które nazwaliśmy czynnikami poziomu. Allegro Factors to pięć kompetencji, które są pożądane w Allegro: Wpływ na biznes, Zarządzanie złożonością, Zarządzanie sobą i/lub zespołem, Precyzyjna komunikacja oraz Wiedza ekspercka. Liczba czynników weryfikowanych podczas rekrutacji zależy od poziomu stanowiska (Poziomu Kariery) w strukturze organizacyjnej. Wszystkie nowe procesy rekrutacyjne wymagają wdrożenia Allegro Factors.

GRI
 • 404-1
 • 404-2

Wspólny sukces, czyli szkolenia i oceny

Rozwój zawodowy pracowników jest kluczowy dla rozwoju Allegro. Przygotowaliśmy dla nich duży wybór szkoleń, warsztatów i konferencji, dostępnych poprzez specjalną platformę rozwojową MindUp. Obejmuje ona szkolenia z tzw. umiejętności miękkich, szkolenia techniczne, programy menedżerskie i narzędzia rozwojowe.

W 2021 roku firma przeprowadziła 458 szkoleń wewnętrznych, w których łącznie wzięło udział 4 107 osób. Średnio na jednego pracownika przypadało 6,2 godziny szkolenia, w porównaniu do 8,2 godziny w 2020 r. W 2021 r. średnia liczba godzin szkoleniowych na kobietę wyniosła 6,2, a w przypadku mężczyzn 6,0.

W 2021 roku pracownice uczestniczyły w podobnej liczbie szkoleń jak w roku poprzednim, biorąc pod uwagę wzrost zatrudnienia. 41% pracowników Allegro to kobiety, stanowią one też 45% wszystkich uczestników szkoleń.

Prezentowane dane dotyczą wyłącznie pracowników Allegro.pl, Allegro Pay i Allegro Finance, gdyż pracownicy innych spółek nie mają dostępu do platformy szkoleniowej MindUp!, z której pochodzą te dane. W pozostałych spółkach szkolenia nie były monitorowane.

GRI
 • 404-1
 • 404-2
4 107
Łączna liczba uczestników szkoleń

Szkolenia10

2021

2020

2019

Łączna liczba uczestników szkoleń

4 107

5 247

4 416

Kobiety

45%

45%

32%

Mężczyźni

55%

55%

68%

Liczba unikalnych uczestników

1 726

1 416

1 386

% pracowników, którzy wzięli udział w co najmniej jednym szkoleniu

55%

59%

74%

Kobiety

726

638

443

Mężczyźni 

1 000

778

943

Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika

6,2

8,2

0,74

Średnia liczba godzin szkoleniowych na kobietę

6,4

9,4

b.d.

Średnia liczba godzin szkoleniowych na mężczyznę

6,0

8,6

b.d.

10 - Dane dotyczą aktywnych zawodowo pracowników.

Dane obejmują: Allegro.pl, Allegro Pay i Allegro Finance. W Allegro nie analizujemy godzin szkoleniowych w rozkładzie na strukturę zatrudnienia.

Szkolenia wewnętrzne

2021

2020

2019

Liczba szkoleń wewnętrznych

458

501

443

Średnia ocena szkolenia (w skali od 1 do 5)

4,5

4,5

4,5

Liczba trenerów wewnętrznych

241

171

191

Dane obejmują: Allegro.pl, Allegro Pay i Allegro Finance. W Allegro nie analizujemy godzin szkoleniowych w rozkładzie na strukturę zatrudnienia.

MindUp, program edukacyjny dla wszystkich pracowników, obejmuje:

 • działania rozwojowe podzielone na 3 grupy:  dla (1) indywidualnych pracowników, (2) liderów i menedżerów zespołów, (3) menedżerów wyższego szczebla dodatkowo podzielone na działania służące rozwojowi kluczowych kompetencji zwanych Allegro Factors (np. Wpływ, Zarządzanie złożonością, Precyzyjna Komunikacja)
 • inne narzędzia rozwojowe, np. mentoring, coaching, ośrodki oceny i rozwoju oraz narzędzia diagnostyczne, takie jak ocena Extended DISC lub CliftonStrengths
 • krótkie formy uczenia się, np. webinaria, kursy e-learningowe, artykuły
 • warsztaty wewnętrzne w ramach biznesowych akademii rozwoju, np. Commerce Academy, CX Leader Academy
 • formularze zgłoszeniowe na imprezy zewnętrzne, w tym konferencje, szkolenia oraz studia itp. na pokrycie kosztów konferencji, szkoleń oraz studiów i kursów podyplomowych – zgodnie z wewnętrznym regulaminem
 • zajęcia językowe.
Dodatkowo prowadzimy projekt JUICE, w ramach którego organizujemy spotkania inspirujących gości z pracownikami Allegro, oraz projekt Health Action – organizujemy warsztaty i wykłady na temat dobrego samopoczucia i zdrowego stylu życia.

W 2021 roku kontynuowaliśmy #zdalninazdalna – specjalny program poświęcony efektywnej pracy zdalnej, obejmujący poradnictwo psychologiczne, warsztaty i webinaria, a także praktyczne treści i porady.

Wsparcie dla programów studiów lub certyfikacji

udzielane przez Spółkę pracownikom chcącym kształcić się i zdobywać kwalifikacje zawodowe na renomowanych uczelniach, a także możliwość udziału w płatnych konferencjach czy indywidualnych sesjach coachingowych.

Wszelkie zasady i regulacje dotyczące rozwoju osobistego zawarte są w Regulaminie pracy, Regulaminie szkoleń oraz Warunkach uczestnictwa w szkoleniach pracowniczych obowiązujących w Allegro.pl Sp. z o.o., Allegro Pay Sp. z o.o. oraz Allegro Finance Sp. z o.o.; Studia podyplomowe – Warunki umów szkoleniowych.

Szkolenia z zakresu rozwoju menedżerskiego i przywództwa

 • Neuroscience of Creating Clarity in a Complex World, 
 • Lider IMPROwizator, czyli IMPRO = I’M PRO, 
 • LIDER STRATEG, czyli jak budować strategie w złożonych czasach, 
 • Szczęście w pracy zespołów dla liderów/menedżerów, 
 • Stres: wróg i przyjaciel – jak budować odporność emocjonalną lidera, 
 • Włączające przywództwo – jak inkluzywny lider buduje zaangażowany, kreatywny i wysoce efektywny zespół [PL], 
 • NVC – godzenie ról rodzinnych i zawodowych oraz satysfakcja z życia. 

Liderzy mogą również dołączyć do programów rozwoju przywództwa, np. program AlleGrow przeznaczony dla dyrektorów, program StepUP „Przywództwo transformacyjne” dla menedżerów wyższego szczebla lub program WarmUp dla początkujących liderów. 25 liderów (68% dyrektorów) uczestniczy w programie AlleGrow (10 z nich przystąpiło do programu 3 grudnia, 15 w 2022 r.); 25 (27% managerów wyższego szczebla) uczestniczy w programie StepUp. W 2021 roku przeprowadzono szóstą edycję programu WarmUp dla 67 osób. Zakres tego szkolenia obejmuje następujące Allegro Factora: wpływ na biznes, przywództwo, zarządzanie złożonością, precyzyjną komunikację, a także pozytywne podejście i wellbeing. Uczestnicy będą mogli rozwinąć umiejętności przywódcze takie jak skuteczna komunikacja, przekazywanie złożonych informacji, komunikacja perswazyjna i motywowanie innych do działania, reagowanie na sytuacje stresowe i inspirowanie innych do akceptacji zmian.

Podsumowanie szkoleń z zakresu rozwoju menedżerskiego i przywództwa w roku 2021: 

 • z grupy liderów zespołów i menedżerów/kierowników projektów – 1 494 uczestników sumarycznie wzięło udział we wszystkich szkoleniach, w sumie były to 540 osoby (82%) z teamu liderów / menedżerów / kierowników 
 • z grupy kierowników wyższego szczebla i dyrektorów – 138 uczestników sumarycznie wzięło udział we wszystkich szkoleniach,  w sumie było to 64 osoby  (65%) z grupy kierowników wyższego szczebla i dyrektorów
35_Edukacja_2_PL 35_Edukacja_2_PL

ATM/Allegro Tech Meeting

to coroczne spotkanie zespołów technologicznych Allegro, podczas którego pracownicy dzielą się aktualnymi projektami, wyzwaniami i prezentują nietypowe rozwiązania, które udało im się wdrożyć. Pracownicy mają też szansę lepiej się poznać, ponieważ na co dzień pracują w różnych miejscach. „Od IT dla IT” to hasło, które towarzyszy nam od samego początku, czyli od 2009 roku, kiedy to w Poznaniu zorganizowaliśmy pierwsze dwudniowe wydarzenie dla inżynierów Allegro.

Czternasta edycja ATM odbyła się we wrześniu 2021 roku w całości online. Program obejmował 75 prezentacji i 7 bloków tematycznych (Product and People, Software, Security, Infrastructure, Machine Learning and Big Data, UX, Front-end oraz Lighting Talks). Do udziału w imprezie zgłosiło się prawie 1300 pracowników. 

Allegro prowadzi program mentoringowy oraz program mobilności wewnętrznej (turystyki międzyzespołowej)

W ramach którego pracownicy zmieniają miejsce pracy na okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy.

Głównymi celami tego programu są:

 • wspieranie dzielenia się wiedzą między zespołami, tak aby pracownicy wizytujący mogli poznać inny obszar działalności i wykorzystać tę wiedzę w swoich projektach po powrocie do swoich zespołów;
 • zatrzymanie utalentowanych pracowników. Jeśli pracownik rozważa zmianę pracy, może najpierw sprawdzić, jak wpasowałby się w inny projekt, zanim podejmie decyzję o zmianie zespołu na stałe;
 • wspieranie zmian w przedsiębiorstwie/jednostce organizacyjnej. W programie może wziąć udział każdy pracownik, pod warunkiem, że zarówno jego obecny, jak i przyszły przełożony wyrażą na to zgodę oraz że korzyści odniosą wszystkie zaangażowane strony.
GRI
 • 404-3

Performance Management, czyli ciągły rozwój

Performance Management (system oceny wyników pracy i rozwoju zawodowego) to proces, w którym indywidualna wydajność każdego pracownika może być oceniana w sposób spójny, w oparciu o obiektywne, rzeczowe i oparte na dowodach informacje zwrotne dotyczące celów biznesowych i demonstrowanych zachowań. Pracownicy są oceniani dwa razy w roku.

Ścieżka awansu jest ściśle związana z oceną pracowniczą i opiera się na obiektywnej ocenie poziomu kompetencji i umiejętności, w oparciu o zestaw szczególnie istotnych dla nas kryteriów (takich jak wpływ na pracę organizacji, potrzeba analitycznego i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów, umiejętności komunikacyjne i wiedza ekspercka).

Ocena pracowników 11,12

2021*

2020

2019

% ocenionych pracowników

94,7%

93,9%

92,5%

Kobiety

91,3%

86,4%

85,2%

Mężczyźni

97,0%

99,3%

97,5% 

Stanowiska eksperckie i specjalistyczne

95,3%

Kobiety – stanowiska eksperckie i specjalistyczne

92,2%

Mężczyźni – stanowiska eksperckie i specjalistyczne

97,1%

Stanowiska menedżerskie

96,0%

 Kobiety – stanowiska menedżerskie

92,0%

Mężczyźni –  stanowiska menedżerskie

97,7%

11 Dane dotyczą aktywnych zawodowo pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
12 Z wyłączeniem pracowników eBilet.pl oraz pracowników na okresie próbnym.
* Oceny dotyczą procesu przeprowadzonego w okresie czerwiec-wrzesień 2021. Brak danych dotyczącej oceny w podziale na stanowiska w 2020 i 2019 roku.

  
Ocena pracowników to proces, który dotyczy wszystkich osób posiadających co najmniej 3-miesięczny staż pracy, w tym pracowników powracających z urlopów (tj. długo-trwałych zwolnień lekarskich, urlopów wychowawczych, urlopów rodzicielskich).

Powracający pracownicy zazwyczaj nie pracują wystarczająco długo, aby uzyskać ocenę ich wydajności. Jest to główny powód, dla którego przedstawiony powyżej wskaźnik jest niższy niż 100%, szczególnie w przypadku kobiet.

W Allegro staramy się przyciągnąć i zatrzymać najbardziej utalentowanych ludzi. Rekrutujemy najlepszych kandydatów z dużym potencjałem rozwoju. Naszym pracownikom oferujemy możliwość udziału w obszernych i złożonych projektach, szerokie możliwości rozwoju oraz konkurencyjny pakiet wynagrodzeń. Nasza polityka wynagrodzeń ma na celu pozyskanie, motywowanie i utrzymanie pracowników, którzy reprezentują najwyższy poziom kompetencji i doświadczenia. Opiera się na równym traktowaniu pracowników i tworzy ramy, które zapewniają, że każdy, kto wykonuje te same zadania, jest jednakowo wynagradzany.

Koszty personelu wzrosły o 65,1 mln PLN, czyli o 13,3%, z 490,1 mln PLN w roku obrotowym 2020 do 555,2 mln PLN w roku obrotowym 2021. Wyłączając jednorazowe koszty13 w obu okresach, koszty pracownicze wzrosły o 31,3% rok do roku, na co wpływ miał wzrost liczby pracowników o 47,4% r/r. Koszty personelu obejmują również jednorazowe koszty w wysokości 1,3 mln PLN wynikające ze wsparcia dla pracowników w związku z COVID-19. Przedsiębiorstwo nie obniżyło wynagrodzeń ani świadczeń dla żadnego pracownika w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

13 Koszty personelu w okresie porównawczym obejmowały 52,2 mln PLN z tytułu wynagrodzenia opartego na akcjach dla menedżerów, którzy zainwestowali w Plan Inwestycyjny dla Kierownictwa, który został rozliczony podczas IPO, kolejne 25,4 mln PLN związane z akcjami przyznanymi pracownikom podczas IPO oraz 3,3 mln PLN związane ze wsparciem pracowników w związku z COVID-19. W roku obrotowym 2021 na pozycje jednorazowe ujęte w kosztach pracowniczych złożyły się koszty płatności w formie akcji własnych w wysokości 16,7 mln PLN związane z nowym Programem Motywacyjnym Allegro oraz wydatki na wyposażenie ochronne przeciw COVID-19 w wysokości 1,3 mln PLN. 

Aby móc porównać się z rynkiem lokalnym i globalnym postanowiliśmy zwrócić się o wsparcie do Mercer, znanej firmy zajmującej się oceną stanowisk pracy. Ich metodologia opiera się na szczegółowej analizie zakresu obowiązków w miejscu pracy. Nasze 5 czynników Allegro Factors jest w dużej mierze spójne z metodologią Mercer, ale odzwierciedla specyficzny kontekst Allegro, wskazując umiejętności i kompetencje niezbędne do rozwoju naszej działalności, a także utrzymania przewagi konkurencyjnej nad obecnymi i przyszłymi konkurentami. W 2020 roku zakończyliśmy proces oceny stanowisk w Allegro.pl.

W Allegro przeprowadzamy coroczny proces przeglądu wynagrodzeń, w ramach którego dokonujemy ewaluacji stanowisk pracy. W latach 2020 i 2021 przeprowadzono niezależny audyt wewnętrzny w zakresie oceny stanowisk. Audyt potwierdził, że wybrana metodologia została prawidłowo zastosowana do ewaluacji stanowisk w Grupie, a wynagrodzenia na stanowiskach nią sklasyfikowanych zostały porównane z odpowiednimi danymi rynkowymi pochodzącymi od dostawcy metodologii.

Allegro zapewnia prawo do płacy minimalnej lub płacy wystarczającej na życie zgodnie z polskim prawem pracy. Wynagrodzenie każdego pracownika Grupy Allegro.eu jest wyższe od minimalnej płacy krajowej. 

Polityka Wynagrodzeń stanowi część Regulaminu Wynagradzania.

Uzyskanie statusu spółki publicznej dało Grupie możliwość wprowadzenia Allegro Incentive Plan (AIP) – długoterminowego programu motywacyjnego opartego na akcjach Allegro.eu, dzięki któremu pracownicy mogą stać się współwłaścicielami firmy. Jest to unikalny program pod względem skali i zakresu przeniesienia akcji.

W październiku 2020 r., podczas IPO Spółki, wszyscy pracownicy zatrudnieni wówczas w Allegro.eu na podstawie umowy o pracę otrzymali jednorazowy przydział 233 akcji Allegro.eu. Akcje zostały przyznane nieodpłatnie rok później, w październiku 2021 roku.

Druga część AIP to plan wykorzystania akcji do motywowania i nagradzania obecnych i przyszłych pracowników na kluczowych stanowiskach kierowniczych, menedżerów produktu i ekspertów. Status spółki publicznej umożliwia Allegro wykorzystanie akcji do budowania długoterminowego zaangażowania pracowników w rozwój firmy. Program został uruchomiony w kwietniu 2021 r. Pierwsza transza 25% całkowitej wartości nagrody AIP zostanie przyznana w kwietniu 2022 r.

Badanie zaangażowania pracowników

Tworzymy przyjazne miejsce pracy i regularnie sprawdzamy poziom zaangażowania naszych pracowników. Co roku przeprowadzamy badanie zaangażowania, które traktujemy jako podstawowe źródło informacji o naszej firmie jako miejscu pracy. Analizując wyniki badania, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, co przekłada się na zaangażowanie pracowników, a także wskazać obszary, nad którymi powinniśmy popracować. Firma śledzi wyniki w czasie i wdraża zalecenia i wnioski.

Badanie jest poufne, a jej wyniki porównujemy z wynikami najlepszych firm technologicznych na świecie. W 2021 roku osiągnęliśmy wynik zaangażowania zbliżony do wyniku BaZa z 2020 roku. W 2021 roku badanie objęło wszystkie spółki Allegro.eu.

KPI
 • 7

Coroczne badanie zaangażowania – Allegro.pl, AllegroPay i Allegro Finance

2021

New Tech 202114

2020

2019

Wynik zaangażowania

74%

74%

78%

73%

Zaufanie do firmy

90%

80%

91%

78%

Wyniki

91%

n/d

89%

Praca zespołowa i odpowiedzialność

88%

80%

88%

88%

Kształcenie i rozwój

85%

75%

85%

83%

Współpraca i komunikacja

86%

73%

85%

83%

Kultura

85%

n/d

85%

76%

Wsparcie ze strony pracodawcy

84%

79%

84%

80%

Kierownictwo

84%

78%

83%

83%

Dostosowanie i zaangażowanie

79%

83%

79%

71%

Przywództwo

74%

81%

79%

71%

Informacje zwrotne i uznanie

72%

70%

75%

76%

Działanie w ramach BaZa

61%

n/d

64%

65%

Praca zdalna

76%

n/d

n/d

n/d

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

61%

54%

n/d

n/d

Różnorodność i otwartość

87%

n/d

n/d

n/d

Udział w badaniu

93%

n/d

94%

94%

14 Raporty Culture Amp

Coroczna ankieta zaangażowania – Ceneo.pl

2021

New Tech 202115

2020

2019

Wynik zaangażowania

78%

74%

77%

n/d

Zaufanie do firmy

82%

80%

80%

n/d

Wyniki

n/d

n/d

n/d

n/d

Praca zespołowa i odpowiedzialność

90%

80%

1%

n/d

Kształcenie i rozwój

85%

75%

82%

n/d

Współpraca i komunikacja

85%

73%

87%

n/d

Kultura

81%

n/d

81%

n/d

Wsparcie ze strony pracodawcy

87%

79%

82%

n/d

Kierownictwo

86%

78%

84%

n/d

Dostosowanie i zaangażowanie

81%

83%

80%

n/d

Przywództwo

84%

81%

83%

n/d

Informacje zwrotne i uznanie

82%

70%

78%

n/d

Działanie w ramach BaZa

55%

n/d

55%

n/d

Praca zdalna

79%

n/d

n/d

n/d

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

60%

54%

n/d

n/d

Różnorodność i otwartość

88%

n/d

n/d

n/d

Udział w badaniu

92%

n/d

96%

n/d

15 Raporty Culture Amp

Coroczna ankieta zaangażowania – eBilet.pl

2021

Rozrywka i rekreacja Top 10% 202116

2020

2019

Wynik zaangażowania

63%

83%

n/d

n/d

Zaufanie do firmy

98%

91%

n/d

n/d

Wyniki

n/d

n/d

n/d

n/d

Praca zespołowa i odpowiedzialność

72%

n/d

n/d

n/d

Kształcenie i rozwój

67%

85%

n/d

n/d

Współpraca i komunikacja

82%

n/d

n/d

n/d

Kultura

74%

n/d

n/d

n/d

Wsparcie ze strony pracodawcy

75%

n/d

n/d

n/d

Kierownictwo

81%

n/d

n/d

n/d

Dostosowanie i zaangażowanie

73%

n/d

n/d

n/d

Przywództwo

82%

n/d

n/d

n/d

Informacje zwrotne i uznanie

59%

79%

n/d

n/d

Działanie w ramach BaZa

n/d

n/d

n/d

n/d

Praca zdalna

71%

n/d

n/d

n/d

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

50%

92%

n/d

n/d

Różnorodność i otwartość

n/d

n/d

n/d

n/d

Udział w badaniu

100%

n/d

n/d

n/d

16 Raporty Culture Amp
GRI
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Rekrutujemy talenty

Jesteśmy istotnym pracodawcą na rynku, w 2021 roku zatrudnialiśmy na umowę o pracę 3 613 osób. Chcemy, by w Allegro pracowali najlepsi ludzie, dlatego oceniamy naszych kandydatów według obiektywnych kryteriów. Stosujemy wystandaryzowany wywiad behawioralny oparty na kompetencjach, a proces rekrutacji wspiera tzw. Hiring Squad, czyli grupa specjalistów z różnych dziedzin i na rożnych szczeblach kariery, których zadaniem jest dokonanie ostatecznego wyboru osoby, która zostanie zatrudniona.

Niezależnie od wyniku rekrutacji, każda osoba aplikująca do pracy w Allegro otrzymuje informację zwrotną. Szczególny nacisk kładziemy na informacje przekazywane osobom, których zdecydowaliśmy się nie zatrudniać. Zwracamy uwagę na braki w kompetencjach i proponujemy materiały edukacyjne, które mogą pomóc uzupełnić te braki, gdyby kandydat zdecydował się na ponowne aplikowanie w przyszłości. 

Jedną z najlepszych zachęt do podjęcia pracy w naszej organizacji są opinie osób, które już u nas pracują.  89% naszych pracowników poleciłoby Allegro jako świetne miejsce do pracy (dane wewnętrzne).

GRI
 • 401-1
ESG
 • S-P3

W 2021 roku w dwudniowym procesie onboardingu wzięło udział 1 168 osób, w tym 56 osób powracających po długiej nieobecności.

Nowi pracownicy

2021

2020

2019

Kobiety

42,4%

506

42,3%

289

43,7%

206

Mężczyźni

57,6%

687

57,7%

394

56,3%

265

Wiek <30 lat

54,7%

652

60,6%

414

62,6%

295

Wiek 31-50 lat

44,4%

530

39,4%

220

37,4%

163

Wiek >50 lat

0,9%

11

0%

0

0%

0

Wskaźnik rotacji pracowników17

2021

2020

2019

Razem

14,2%

8,9%

10,5%

Kobiety

13,5%

9,3%

12,1%

Mężczyźni

14,7%

8,5%

9,4%

17 Wskaźnik rotacji pracowników (%) = pracownicy, którzy odchodzą z firmy / średnia liczba pracowników w analizowanym okresie. Średni wskaźnik rotacji pracowników w 2019 roku w Polsce wyniósł od 16% do 18%, jak wynika z raportów zewnętrznych Mercer i Korn Ferry opublikowanych w 2020 roku. Dane dotyczą aktywnych pracowników.

Średni staż pracy w firmie

2021

2020

2019

Razem

3,46

3,56

3,74

Kobiety

3,23

3,40

3,58

Mężczyźni

3,62

3,66

3,86


  

W ostatnich latach Allegro z powodzeniem przyciągało, rozwijało i zatrzymywało utalentowanych pracowników, utrzymując wskaźnik odejść poniżej średniej rynkowej.18. W ciągu ostatnich dwóch lat, w okresie fluktuacji w sektorach handlu detalicznego i technologii wywołanych pandemią COVID-19, powstał silny popyt na specjalistyczną wiedzę wymaganą w działalności Allegro – zarówno lokalnie, jak i od globalnych graczy. W ujęciu globalnym jesteśmy świadkami zwiększonego łącznego wskaźnika odejść, jednakże pozostaje on w zgodzie z dynamiką rynku i globalizującym się rynkiem utalentowanych pracowników.

18 Ankieta Spot Poll dla sektora High Tech (sierpień 2021) przeprowadzona przez Mercer; średnia dobrowolna rotacja w polskich spółkach High Tech w okresie od lipca 2020 do czerwca 2021 r. wynosi 24%.

#Dobrze_tu_być

W 2021 roku została wdrożona kompleksowa strategia Employer Branding, która uwzględnia grupy docelowe naszych potencjalnych pracowników i koresponduje z dynamicznym wzrostem organizacji. Strategia – przygotowana w oparciu o badania zarówno wewnątrz organizacji, jak i szeroko na rynku pracy – opisuje sposoby, w jaki chcemy w nadchodzących latach promować Allegro jako miejsce pracy.

SUMMER E-XPERIENCE

Co roku zapraszamy do nas osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową. Płatny program stażowy Summer e-Xperience pozwala im poznać funkcjonowanie największej platformy e-commerce w Europie, a najlepszym stażystom daje szansę na pozostanie w firmie. W 2021 r. w programie e-Xperience wzięło udział 78 osób (+25 osób r/r), z czego aż 88% zostało zatrudnionych w Allegro (+18 pp r/r).

Wszyscy uczestnicy programu są nadzorowani przez mentora. Mogą oni nie tylko wziąć udział w szkoleniu, ale także sprawdzić się, pracując samodzielnie nad prawdziwymi projektami i wyzwaniami. Program Summer e-Xperience poleca 100% stażystów, którzy wzięli w nim udział. W 2021 roku Allegro otrzymało tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii programów stażowych za Summer e-Xperience 2021.

PROGRAM POLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 

 

Program poleceń pracowniczych to w Allegro to jedno z najefektywniejszych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy. Nasi pracownicy chętnie dzielą się ze swoimi znajomymi opinią o pracy i polecają rozwój kariery w naszej firmie. W 2021 roku rozwinęliśmy system - za każde skuteczne polecenie pracownika, polecającej osobie przysługuje premia pieniężna, różniąca się w zależności od trudności z pozyskaniem kandydatów na dane stanowiska. W ramach promocji programu, w październiku i listopadzie 2021 roku za każde polecenie, bez względu na jego rezultat, postanowiliśmy posadzić drzewo. Przy współpracy z platformą Posadzimy.pl, zasadziliśmy 475 drzew.

Dodatkowo w Allegro funkcjonuje, wdrożony wiosną 2021, program poleceń zewnętrznych. Na platformie Allegro.sharehire.pl udostępniane są aktualne stanowiska na które również osoby z zewnątrz mogą polecić kandydatów do Allegro. Takie polecenia premiowane są kwotą 5 tys. PLN.

ALLEGRO LIFE

Program Employee Advocacy #AllegroLife wspiera pracowników w budowaniu silnych marek osobistych w branży, a dzięki temu – wzmacnia markę pracodawcy Allegro. #AllegroLife to wewnętrzna społeczność ambasadorów Allegro, osób aktywnych w mediach społecznościowych. Program pozwala pokazać naszą kulturę organizacyjną, zaprezentować ekspertów oraz dotrzeć w ten sposób do większej liczby potencjalnych kandydatów do pracy. Nasi ambasadorzy na specjalnej platformie mają dostęp do wiedzy o działaniach firmy, a raz na kwartał organizujemy szkolenia lub wydarzenia, które wspierają pracowników w budowaniu ich marek osobistych.


W 2021 roku mieliśmy w Allegro blisko 150 ambasadorów. W czasie dziewięciu miesięcy działania programu opublikowali oni w mediach społecznościowych ponad 5,6 tys, publikacji, które według szacunków dotarły do 16 mln odbiorców.

PODCASTY

W 2021 roku opublikowaliśmy drugi sezon podcastów technologicznych, 12 odcinków Allegro Tech Podcast odsłuchano blisko 43 tysiące razy. Podcasty są zbiorem angażujących historii, dobrych praktyk i inspirujących case-studies, a jednocześnie podkreślają wartości, jakimi kieruje się Allegro. Rozpoczęliśmy również serię Allegro Podcast – biznesowego odpowiednika serii technologicznej, w której publikowane są rozmowy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Podcasty to w 100% dzieło naszych pracowników - to oni prowadzą rozmowy, występują w nich jako goście oraz przygotowują scenariusz odcinka.

PROGRAM AMBASADORSKI

W 2021 roku rozpoczęliśmy współpracę z Campus Ambasadorami – studentami pięciu uczelni w Polsce - AGH w Krakowie, SGH w Warszawie, UAM w Poznaniu, UMK w Toruniu oraz Politechniki Warszawskiej. Głównym zadaniem ambasadorów jest budowanie świadomości o Allegro jako dobrym miejscu pracy dla młodych ludzi.

KAMPANIA NOWE MIASTA

W 2021 roku Allegro zdecydowało się na otwarcie pięciu hubów technologicznych w Polsce, w miastach w których dotychczas nie mieliśmy swoich oddziałów. Planując kampanię employer brandingową chcieliśmy zarówno dotrzeć szeroko do lokalnych rynków pracy z informacją o tym, że otwieramy tam nasze biura, jak i zintegrować się z miejscowymi społecznościami IT. Dlatego w kampanii wykorzystaliśmy lokalne zwyczaje, powiedzenia i charakterystyczne miejsca. Elementy te były motywami przewodnimi w poszczególnych miastach: Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu i Lublinie. W materiałach pojawiły się krasnale, Tauzen, mewa, ciapy czy nawiązanie do filmowej odsłony miasta Łódź.

GRI
 • 401-2

Benefity pracownicze

Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia, każda osoba zatrudniona w Allegro ma dostęp do atrakcyjnych benefitów. Mogą być one dostosowane do indywidualnych preferencji. Stale poszerzamy listę benefitów oferowanych naszym zespołom w ramach systemu My Benefit. Pracownicy mogą wybierać najbardziej atrakcyjne świadczenia za pomocą punktów kredytowych przyznawanych im co miesiąc:

 • opieka medyczna dla pracowników i ich bliskich
 • karty sportowe dla pracowników i ich dzieci oraz ewentualnie ich najbliższych
 • współfinansowanie przedszkola, żłobka lub opieki nad dzieckiem
 • dodatek transportowy lub parking firmowy, bilet okresowy na autobus lub paliwo 
 • karta restauracyjna do korzystania z usług gastronomicznych w biurze lub w pobliskich restauracjach
 • vouchery na zakupy, bilety do kina i wiele innych

Wśród benefitów, które oferujemy naszym pracownikom są również kupony Secret Santa, prezenty z okazji Dnia Dziecka i Świąt Bożego Narodzenia, gadżety i upominki na imprezach firmowych, a także owoce i warzywa dostarczane do biura.

Ponadto nasi pracownicy mogą wykupić po preferen-cyjnych cenach ubezpieczenie na życie nie tylko dla siebie, ale również dla swojego współmałżonka/partnera i dziecka.

Co roku we wszystkich lokalizacjach świętujemy Dzień Dziecka razem z naszymi pracownikami i ich dziećmi. Podczas imprezy organizujemy wiele atrakcji, m.in. warsztaty plastyczne, zabawy z animatorami dla dzieci, słodycze itp. W 2021 roku z powodu pandemii COVID-19 nie mogliśmy zorganizować Dnia Dziecka, za to wszyscy pracownicy mieli dodatkowy dzień wolny, a ich dzieci otrzymały prezenty.

Dobra praktyka

Firmowe przedszkole i żłobek „WOW” dla dzieci pracowników Allegro w Poznaniu dysponuje 57 miejscami w trzech grupach przedszkolnych oraz 20 miejscami w żłobku. Program edukacyjny nastawiony jest na wszechstronny rozwój dzieci, które uczestniczą w licznych zajęciach muzyczno-ruchowych (rytmika, taniec, sport, muzykoterapia), językowych (język angielski) i plastycznych. Program urozmaicają przedstawienia teatralne i kreatywne warsztaty na temat zdrowego stylu życia, środowiska, zrównoważonego rozwoju i inne. W 2020 roku, w ramach wsparcia rodziców, którzy zostali sami w domu z dziećmi, pracownicy przedszkola i żłobka przygotowali ciekawe sposoby na wspólne spędzanie czasu podczas kwarantanny, wykorzystując do tego specjalny kanał na Slacku. W 2021 roku personel przedszkola i żłobka wziął udział w szkoleniu NVC, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby dzieci.

Komunikacja z pracownikami

W Allegro istnieje wiele kanałów komunikacji z pracownikami, w tym nasza platforma mediów społecznościowych Insite+ oraz kanał qa_allegro na Slacku, gdzie pracownicy mogą zadawać pytania dotyczące strategii firmy i spraw pracowniczych. Prowadzimy też Allegro Home – stronę z najważniejszymi dokumentami, linkami i innymi informacjami.

W 2021 roku zorganizowaliśmy dla wszystkich naszych pracowników spotkanie Allegro Outlook 2021, na którym mogli oni poznać strategię firmy, nowe projekty oraz zadać pytania Zarządowi. Sesje pytań i odpowiedzi organizowane były również podczas trzech kwartalnych spotkań Allegro Business Update (w których uczestniczyło średnio ok. 2500 pracowników), gdzie firma prezentowała swoje wyniki i najważniejsze informacje biznesowe. Odbyliśmy również dodatkowe spotkanie z Zarządem w celu omówienia przejęcia Grupy Mall.

Wolontariat pracowniczy – razem możemy więcej!

W Allegro jesteśmy dumni z tego, że wspieramy wolontariat pracowniczy. Pracownicy angażują̨ się nie tylko w znane ogólnopolskie inicjatywy, takie jak WOŚP czy Szlachetna Paczka, ale także w liczne lokalne akcje charytatywne i edukacyjne. W 2021 roku wolontariusze Allegro zorganizowali mentoring dla studentów, wspierając ich projekty społeczne w ramach projektu edukacyjnego Mam Swoje Alle, realizowanego w partnerstwie z Fundacją Zwolnieni z Teorii.  

100
wolontariuszy
400
godzin wolontariatu

Pracownicy Allegro nie są objęci układami zbiorowymi pracy, a Reprezentacja Pracowników jest organem przedstawicielskim pracowników wybranym zgodnie z prawem. Firma nie zapewnia żadnych planów emerytalnych poza tymi, które są wymagane przez lokalne prawo pracy. Więcej na temat Polityki Praw Człowieka znajduje się w sekcji Zgodność z Prawami Człowieka.

GRI
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 403-3
 • 403-6

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników w miejscu pracy nie jest w Allegro przedmiotem dyskusji czy kompromisów. BHP to temat istotny dla każdego pracodawcy, a dla przedsiębiorstw, które zatrudniają tyle osób co Allegro – niezależnie od branży w której działają – szczególnie istotny ze względu na liczbę osób, za których bezpieczeństwo jako pracodawca jesteśmy odpowiedzialni. W firmie funkcjonuje Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a ścisłe przestrzeganie jej zapisów zapobiega wypadkom i chorobom zawodowym. Stale monitorujemy środowisko pracy na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa i systematycznie aktualizujemy nasze oceny ryzyka zawodowego. Angażujemy również naszych pracowników w działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Za zarządzanie bezpieczeństwem odpowiada Dział BHP.

[GRI 403-6]
Pomagamy pracownikom Allegro dbać o kondycję fizyczną. Akcja Zdrowie, którą Allegro prowadzi od wielu lat, to cykl warsztatów, konsultacji i webinariów promujących dobre samopoczucie i zdrowy styl życia. W 2021 roku inicjatywa została zorganizowana za pośrednictwem platformy szkoleniowej Mindup i dotyczyła pracy zdalnej w ramach akcji #zdaninazdalna. Obejmowała konsultacje z psychologami, fizjoterapeutami i dietetykami, dwa wystąpienia „power speech” oraz 13 webinariów. Tematyka webinariów obejmowała zagadnienia związane ze zdrowiem, higieną i ergonomią pracy zdalnej, dietą i odżywianiem, odpornością organizmu, jogą, relaksem i odpornością psychiczną, a także radzeniem sobie w czasie pandemii i po jej zakończeniu.

GRI
 • 403-2
 • 403-5
 • 403-7
 • 403-9

[GRI 403-7]

Celem Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy poprzez:

 • zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym
 • stałe monitorowanie środowiska pracy w ścisłej
 • współpracy z zespołem administracyjnym
 • regularne aktualizowanie ocen ryzyka zawodowego
 • angażowanie pracowników w działania związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, oraz
 • podnoszenie świadomości w zakresie zdrowia i ergonomii.

 

[GRI 403-2]

Grupa monitoruje efekty stosowania Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz liczbę wypadków przy pracy. W 2021 r. odnotowano tylko dwa wypadki o charakterze lekkim. 

W firmie wprowadzono Instrukcje BHP oraz Procedurę Szkoleniową, a także Procedurę postępowania w razie wypadku zarówno dla sytuacji związanych z dojazdem do pracy, jak i w miejscu pracy. Pandemia COVID-19 zmieniła naszą biurową rzeczywistość, gdyż większość pracowników zgodnie z zaleceniami pracowała w domu. W związku z koniecznością dostosowania oceny ryzyka zawodowego do aktualnej sytuacji, zaktualizowaliśmy ten dokument o dodatkowe zapisy związane z COVID. Ocena ryzyka zawodowego polega na szczegółowej identyfikacji i analizie zagrożeń, na które narażeni są pracownicy w zależności od zajmowanego stanowiska. Pozwala nam to zweryfikować, czy wprowadzono wystarczające środki w celu ograniczenia lub wyeliminowania zagrożeń oraz określić, co jeszcze należy zrobić. Wszyscy pracownicy zapoznali się z nowymi przepisami podczas obowiązkowego szkolenia e-learningowego.

Do komunikacji z działem BHP służy specjalny alias oraz dedykowany kanał na firmowym komunikatorze. Nasze biura, jak również nasze punkty zaopatrzenia (magazyny i depoty – punkty zdawczo odbiorcze) zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie, a procedury bezpieczeństwa pozwalają nam wyeliminować sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia naszych pracowników.

[GRI 403-5]

Allegro przestrzega wszystkich przepisów dotyczących szkoleń BHP. Każdy pracownik zatrudniony w 2021 roku przeszedł obowiązkowe szkolenie wstępne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzimy również okresowe szkolenia BHP dla wybranych typów stanowisk oraz dla pracowników dłużej pracujących w naszej organizacji. Udział w takim szkoleniu jest obowiązkowy, a w przypadku, kiedy nie zostanie on ukończony, może to skutkować wykluczeniem z pracy.

[GRI 403-9]

Liczba wypadków

2021

2020

2019

Wypadki lekkie

2

1

5

Wypadki ciężkie

0

0

1

Wypadki śmiertelne

0

0

0

W odpowiedzi na pandemię COVID-19:

 • umożliwiamy pracownikom pracę zdalną, dając jednocześnie możliwość pracy w biurze
 • każdy nowy pracownik otrzymywał w 2021 roku bon o wartości 1 000 PLN na wyposażenie swojego biura domowego
 • szkolenia organizowane są online
 • zapewniamy bezpieczne środowisko w naszych magazynach i biurach

 

W 2021 r. nadal przestrzegamy m.in. naszych wytycznych dotyczących pracy zdalnej i bezpieczeństwa w naszych magazynach. Przy pomocy wykwalifikowanej firmy zewnętrznej, w ramach działań następczych, przeprowadziliśmy również audyt naszego Centrum Dystrybucyjnego w Adamowie pod kątem możliwości przenoszenia koronawirusa i wdrożyliśmy wszelkie środki zaradcze, aby zminimalizować ryzyko zakażenia, zarówno w biurze, jak i w magazynie.

Pracownicy magazynu, którzy nie mogą pracować zdalnie, zostali wyposażeni we wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej. Wdrożyliśmy również system dystansu społecznego, podzieliliśmy czas pracy na zmiany, zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania i zainstalowaliśmy kamery termowizyjne.

Wyniki wyszukiwania